Board of directors

Eu nulla Integer a mauris convallis elit consequat sapien risus dolor. Risus Quisque et lacus turpis Curabitur fringilla vitae Proin Vivamus Curabitur.
 
 

Our Teams

Bernard Terry

Head Team Physician

Dallas Bates

Sports Medicine

Della Daniel

Certified Physician

Dexter Barton

Associate Director

Edgar Newman

Sports Medicine

Jacob Webb

Associate Director

Jeannie Copeland

Head Team Physician

Kara Manning

Orthopedic Surgeon

Marta Salazar

Certified Physician

Tamara Nichols

Podiatrist

Teri Porter

Orthopedic Surgeon

Во изминативе пет години постоење ГРИТЕХ МК ДОО од Скопје оствари успешна соработка со преку 50  фирми и нивниот број константно се зголемува.

Наши партнери се фирми од следните дејности:
-Комунални претпријатија
-Приватни собирачи
-Отпади за секундарни сировини
-Депонии
-Произведувачи на ПЕТ епрувети и ПЕТ шишиња,
-Произведувачи на амбалажа од ЛДПЕ, ХДПЕ и ПП
- Фабрики кои користат ПЕТ, ЛДПЕ, ХДПЕ и ПП амбалажа
- Трговски ланци и дистрибутивни центри


Имаме неограничени  можности за рециклажа во смисла на количини, така да оставаме простор за соработка на сите фирми во делот на откуп на следните типови отпадна пластика:
-ПЕТ шишиња ,
-Полиетилен со ниска густина – ЛДПЕ (најлон) ,
-Полиетилен со висока густина- ХДПЕ (дувана  амбалажа, тврда пластика и др.)   ---Полипропилен -ПП (канти,мали канчиња, палети и др.)