АКТИВНОСТИ НА ГРИНТЕХ МК КАКО  ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА

1. Добитник на плакета за “ Нај еколошка компанија за 2009 год.” – доделена од Град Скопје.
2. Членка на здружение на македонска суровина
3. Членка на асоцијација на рециклатори  и собирачи на ПЕТ –ПЕТРА


4. Редовен учесник и покровител на активности поврзани со Денот на планетата Земја
5. Активен соработник на Министерството за заштита на животната средина во делот на размена на искуства при припрема на нова законска регулатива.
6. Активен соработник на УСАИД и Проектот на рециклажа на пластика во промоција на собирање и рециклажа на отпадната пластика и вклучување на Ромите во системот на собирање.
7. Во соработка со општина Центар учество во акцијата на училиштата за почиста животна средина и собирање на  ПЕТ шишиња, со награди на  училиштата кои имаат собрано најмногу ПЕТ шишиња